برچسب: اسپیس فریم

تاثیر متراژ محل مورد نظر بر هزینه اجاره اسپیس فریم
۲۳ فروردین. ۱۳۹۹
تاثیر متراژ محل مورد نظر بر هزینه اجاره اسپیس فریم

تاثیر متراژ محل مورد نظر بر هزینه اجاره اسپیس فریم : مواردی وجود دارد که بر قیمت اجاره اسپیس فریم تاثیر گذار است. اولین …

مراحل تولید اسپیس فریم
۱۴ اسفند. ۱۳۹۸
مراحل تولید اسپیس فریم

مراحل تولید اسپیس فریم : اسپیس فریم سازه ایست فلزی که توسط لوله و م …

ویژگی بهترین ایستگاه صلواتی با اسپیس فریم
۰۴ اسفند. ۱۳۹۸
ویژگی بهترین ایستگاه صلواتی با اسپیس فریم

ویژگی بهترین ایستگاه صلواتی با اسپیس فریم : ساختار یک ایستگاه صلواتی از نظر اسکلت، دقیقا مشابه یک غرفه نمایشگاهی است. …

متراژ مناسب اسپیس فریم
۰۴ اسفند. ۱۳۹۸
متراژ مناسب اسپیس فریم

متراژ مناسب اسپیس فریم : …

استحکام اسپیس فریم
۰۳ اسفند. ۱۳۹۸
استحکام اسپیس فریم

استحکام اسپیس فریم : اتصالات اسپیس فریم منظم هندسی، از طریق بست یا قفل اسپیس صورت می گیرد. در غرفه سازی به دلیل شکیل بو …

کاربرد اسپیس فریم در معماری
۲۸ بهمن. ۱۳۹۸
کاربرد اسپیس فریم در معماری

کاربرد اسپیس فریم در معماری : اسپیس فریم در معماری اسپیس نمایشگاهی یکی از ابزارالات مناسب برای ساخت سازه اسپیس فریم است …

اجاره اسپیس فریم
۰۷ مهر. ۱۳۹۸
اجاره اسپیس فریم و نصب استیج

اجاره اسپیس فریم

اجاره اسپیس فریم از نظرقیمت مناسب میباشد.اجاره اسپیس ارزان قیمت یا اجاره داربست اسپیس نسبت به خر …

اسپیس فریم
۰۷ مهر. ۱۳۹۸
اسپیس فریم طاق نصرت و تونلی

اسپیس فریم طاق نصرت

اسپیس فریم طاق نصرت یا همان طاق پیروزی میباشد. که جلوه ای از نماد پیروزی میباشد. در قدی …